/   / 

Peltikaton hinnan laskeminen

Peltikaton hintaa ja kustannuksia laskeskeltaessa puhutaan yleensä neliöhinnasta, joka ei kuitenkaan anna selkeää kuvaa työn kustannuksista ja työhön kuluvasta ajasta. Neliökohtaisen hinnan avulla pyritään usein ”helpottamaan” asiakkaan hintavertailua (antamaan edullista mielikuvaa), mutta joissain tapauksissa alhaisen hinnan perässä juokseminen saattaa kostautua. Tästä syystä asiakkaan kannattaakin olla tarkkana tarjouksia vertaillessa.

Peltikaton hinta - milloin neliöhinta toimii vertailussa Neliöhintaa voi käyttää vertailussa silloin kun remonttikohteen katto on mahdollisimman yksikertainen; esim. kaksi samankokoista lapetta ilman läpivientejä tai muita lisätöitä aiheuttavia kohtia. Tämän tyyppisissä kohteissa peltikattoja ammatikseen tekevät yritykset pystyvät viemään työnläpi suunnilleen samalla aikataululla.

Peltikaton hinta - mitä neliöhinta ei kerro
Kun kyseessä on vähääkään monimuotoisempikatto jossa tarvitaan jiirejä, listoituksia, läpivientejä jne. ei neliöhintaa kannata käyttää hintavertailussa. Läpivientien tekoon ja peltien muokkaamiseen kuluu aina oma aikansa ja tämän työn tulisi luonnollisesti näkyä myös neliöhinnassa.

Neliöhinta ei myöskään kerro kattoremonttiin kuluvasta ajasta. Asiakas voi samalla neliöhinnalla saada katolleen joukon työmiehiä, jotka vievät kattoremontin nopeasti loppuun – tai työn voi suorittaa yksi tai kaksi miestä, jolloin remonttiin kuluva aika on luonnollisesti paljon pidempi. Asiakkaan on erityisen tärkeää huomioida (ja varmistaa sopimuksella) tämä seikka, mikäli asiakas haluaa kattonsa valmiiksi johonkin tiettyyn ajankohtaan mennessä.

Tarkoittaako alhainen hinta huonoa laatua
Mikäli pyydät tarjousta kattoremontista esimerkiksi kolmelta yritykseltä; ja yksi saamistasi tarjouksista jää selkeästi muita halvemmaksi, kannattaa syyt hintaeroon selvittää (varmistaa onko tarjous vertailukelpoinen). Laadukastakin jälkeä tekevillä yrityksillä saattaa olla käynnissä kampanjoita, jolloin tilauskantaa pyritään kasvattamaan (esim. alkukeväästä tai loppusyksystä). Tällöin asiakkaan peltikaton hinta voi olla normaalia alhaisempi. Muutoin erittäin alhaiseksi jäävään hintaan kannattaa suhtautua varauksella.

Urakkahinta on usein asiakkaalle selkein vaihtoehto
Neliöhinnan sijaan asiakkaan kannattaa suosia urakkahinnoittelua, jossa kattoremontti tehdään avaimet käteen periaatteella. Tällöin kattoremontin kokonaiskustannukset tulevat selvästi asiakkaan tietoisuuteen, eikä urakan pitkittyminen tai mahdollisesti väärin lasketut pinta-alat nosta remontin hintaa.

Sivustohaku
Ladataan hakua