Etsi tekijä kattoremontillesi. Sivustomme hakukoneen avulla voit jättää soittopyynnön paikkakunnallasi toimivalle kattoremonttiyritykselle.


Huolella tehty kattoremontti ei tuo yllätyksiä

Kun kattoremontti tulee ajankohtaiseksi alkaa kiinteistönomistajaa ja asukasta askarruttaa monet remonttiin liittyvät asiat ja valinnat. Yleensä tavalliselle asuinkiinteistölle tehtävä kattoremontti tilataan kattosaneerauksiin ja -asennuksiin erikoistuneelta yritykseltä, koska työ vaatii aina jonkin verran erityisosaamista ja rakennustekniikan tuntemusta. Myös työstä saatava kotitalousvähennys on ohjannut monet kiinteistönomistajat käyttämään rakennusliikkeiden palveluita. Vaikka työn tilaajan ei tarvitsekaan osallistua varsinaiseen remonttiin, on kiinteistönomistajan silti suositeltavaa hankkia itselleen hyvät pohjatiedot kattoremontin etenemisestä ja remontin eri vaiheista. Näin toimimalla kattoremontin tilaaja tietää tarkkaan mitä kattoremontin aikana tapahtuu ja suoritettaanko kaikki välttämättömät työvaiheet asianmukaisesti. Lisäksi kattoremontin tilaajan on myös hyvä tietää mistä hän on maksamassa, eli tilaajalla tulisi olla käsitys kattoremontin hintaan vaikuttavista tekijöistä. Kattoremontti -sivustomme avulla saat käyttöösi pohjatiedot remontin etenemisestä ja kattosaneerauksen eri vaiheista. Sivustomme kautta saat myös yhteyden alueellasi toimiviin kattoremonttiyrityksiin.

kattoremontin suunnitteleminen
Kattoremontin suunnitteleminen
Huolella suunniteltu kattoremontti saadaan vietyä läpi ongelmitta ja aikataulujen mukaisesti.
Katso lisää kattoremontin suunnitteleminen.
 
kattoremontin kustannukset
Miten vaikuttaa remontin kustannuksiin
Kattoremontin kustannusten ajatellaan usein muodostuvan vain työn ja tarvikkeiden aiheuttamista kustannuksista, vaikka on olemassa useita muita kustannuksia jotka nostavat kattoremontin hintaa. Katso mitkä tekijät vaikuttavat kattoremontin kustannuksiin.
kattoremontin tekijä
Miten valita kattoremontin tekijä
Kattoremontin tekijän valitseminen voi osoittautua yllättävän vaikeaksi tehtäväksi. Tilaajalla ei välttämättä ole entuudestaan tietoa alalla toimivista yrityksistä, eikä kokemusta tarjouspyyntöjen jättämisestä. Katso vinkit kattoremontin tekijän valintaan.
 
kattoremontti tarjouspyyntö
Kattoremontti tarjousten vertailu
Kattoremontista saatavien tarjousten vertailu ei suju ongelmitta, mikäli tarjousten sisällöt eroavat toisistaan. Katso mihin asioihin tilaajan kannattaa kiinnittää huomiota jo ennen kattoremontti tarjousten pyytämistä.

Miten määrittää tarve kattoremontille

Koska laadukkaista materiaaleista valmistettu ja oikein asennettu vesikate kestää useita kymmeniä vuosia, ei kattoremonttia kannata hätäillen vaan nykyisen vesikatteen kunto on syytä selvittää huolellisesti ennen remontin tekemistä. Monesti vesikatteelle tehtävällä kattohuollolla saadaan korjattua pienet vesikatteella esiintyvät viat, jolloin vesikatteen uusimiselle ei välttämättä ole todellista tarvetta. Toisaalta on myös hyvä tiedostaa, että vesikatteillakin on oma käyttöikänsä, jota lyhentävät mm. tavallista voimakkaampi ulkoinen rasitus, tekemättä jääneet huollot ja aiemmat asennusvirheet. Vesikatteen käyttöiän tultua loppuunsa ei kattohuollolla voida enää pidentää vesikatteen elinkaarta, vaan kattoremontti on syytä suorittaa viivyttelemättä, jolloin selvitään pelkällä vesikatteen vaihdolla, eikä katon rakenteita tarvitse uusia.


Yleisimmät ongelmat kattoremonteissa

Teetpä kattoremonttisi itse tai käytät ammattilaisen apua varmista, että remontin pohjatyöt tehdään huolella (niin pinta-ala, jyrkkyys ja ristimittaukset kuin tavarahankinnat), sillä monet kattoremontin aikana esiin nousevat ongelmat on helposti johdettavissa tehtyyn pohjatyöhön ja suunnitteluun. Jos kattoremontti tehdään omin tai talkoo porukan voimin, varmistakaa, että asennustyön tekijöillä on käytössään hankittua katemateriaalia vastaavat asennusohjeet. Nykyaikaisten katemateriaalien asennus ei ole kohtuuttoman vaikeaa, mutta väärillä asennus- ja työskentelytavoilla hyväkin katemateriaali saadaan pilattua. Tästä syystä ammattilaisten apuun turvautuminen on monesti järkevää.


Tee-se-itse kattoremontti vai ammattilaisen apu

Pelkistetysti ajateltuna talon vesikatteen vaihtaminen ei ole mitenkään erikoinen työ, ja moni kokenut remonttimies suoriutuu varmasti hyvin parin lappeen peltien vaihdosta. Ongelmia saattaa tulla eteen kuitenkin varsin nopeasti. Katon monimuotoisuus, eli lippojen, jiirien, läpivientien ja kulmien määrät aiheuttavat monesti päänvaivaa jo materiaaleja hankittaessa. Vanhan vesikatteen purkamisen yhteydessä saattaa myös tulla esiin ongelmia, joiden ratkaisussa tarvitaan kokenutta ammattilaista – miten esimerkiksi ratkaista mahdollisiin vuotoihin viittaavat ongelmat, tai miten katteeseen tehtävästä läpiviennistä saadaan riittävän tiivis. Tämän lisäksi tulee vielä ratkaista työturvallisuuteen liittyvät asiat. Ensinnäkin on hyvä huomata, ettei korkealla katolla työskentely ole aivan kaikkia varten; jos pelkkä katolle nouseminen alkaa hirvittämään, etkä omista katolla työskentelyn kannalta keskeisiä putoamissuojaimia, kannattaa kattoremontti tilata paikkakunnallasi toimivalta yritykseltä.


Kattoremontin vaiheet ja eteneminen

Alkukartoitus - Itse tehtävä tai yritykseltä tilattava remontti on hyvä aloittaa aina alkukartoituksella, jossa selvitetään nykyisen vesikatteen kunto, päätetään jatkotoimista ja tehdään mahdolliset sopimukset (kirjallisena). Alkuselvityksen tarkoituksena on kerätä kaikki mahdollinen tieto katon kunnostustarpeesta, jolloin voidaan päättää uusitaanko koko katto vai tehdäänkö katolle vain tiettyjä huoltotoimenpiteitä. Näiden päätösten jälkeen hankitaan tarvittavat kattomateriaalit ja rakennustarvikkeet. Kattoremontin alkumetreillä on myös syytä päättää tarvitseeko talon läheisyydestä kattaa puita, jotka lisäävät vesikatteen rasitusta tarpeettomasti. Kun puun kaadot suoritetaan heti remontin alussa, voidaan suojata uutta vesikatetta mahdollisilta vaurioilta.


Vanhan vesikatteen purkaminen

Mikäli alkukartoituksessa esiin tulleet tiedot antavat syytä koko vesikatteen vaihtoon, aloitetaan kattoremontti tyypillisesti vanhan vesikatteen purkamisella. Älä kuitenkaan ryhdy purkamaan vanhaa vesikatetta pois ennen kuin tilaamasi uudet kattomateriaalit ovat saapuneet työmaalle, ja olet tarkastanut että saapuneet materiaalit vastaavat tilaustasi, niin määrällisesti kuin laadullisesti. Lisäksi ennen purkutöiden aloittamista on myös hyvä miettiä purkujätteen kerääminen kuntoon. Älä esimerkiksi heittele vanhoja kiinnitysruuveja tai -nauloja alas katolta minne sattuu, vaan kerää kaikki purkujätteet keskitetysti yhteen paikkaan. Jos teet kattoremonttia epävakaisen sään aikaan, muista myös suojata vesikatteen puretut osiot asianmukaisesti.


Uuden vesikatteen asentaminen paikalleen

Purkutyön päätteeksi, ennen uuden vesikatteen asennusta kannattaa tarkastaa vielä katon rakenteet ja läpivientien kunto. Näin toimimalla uudelle vesikatteelle saadaan luotoa mahdollisimman hyvä pohja. Tämän jälkeen katolle asennetaan ruoteet ja aluskatteet valitun katemateriaalin edellyttämällä tavalla, ja lopuksi valittu kattomateriaali asennetaan paikalleen. Kattoremontin yhteydessä on myös syytä kiinnittää huomiota sadevesien poistumiseen katolta. Sadevesijärjestelmissä tulee huomioida erityisesti räystäiden kaadot, sekä veden poisjohtaminen rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Varmista siksi, että sadeveden syöksyputket ja ulosheittäjät asennetaan riittävän alas. Monesti reilun metrin korkeuteen maasta jätetyt ulosheittäjät roiskivat poistettavan sadeveden talon seinään, jolloin sadevesi jää usein myös makaamaan talon kivijalan viereen. Nämä virheet ovat helposti vältettävissä kiinteistön mukaan suunnitellulla sadevesien poistolla.


Kattoremontin päätteeksi

Remontti ei ole ohi kattomateriaalien ja sadevesijärjestelmien asennuksen jälkeen, vaan kattoremontin päätteeksi on syytä tarkastaa vielä työn jälki ja huolehtia remontin synnyttämien jätteiden pois kuljettamisesta. Vesikattoremonteissa työn jälkeä ei pysty tarkastamaan kovinkaan hyvin maasta käsin, vaan tarkastuksen suorittavan henkilön on syytä kiivetä katolle katsomaan onko kattomateriaalit, päätypellit, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät kiinnitetty asianmukaisesti.

Sivustohaku
Ladataan hakua